Vierstroom Zorg Thuis en Vierstroom Hulp Thuis nemen activiteiten failliete Thuishulp Zorgzaam B.V. over

Vierstroom Zorg Thuis en Vierstroom Hulp Thuis hebben met de curator van de op 1 mei jl. failliet verklaarde organisatie Thuishulp Zorgzaam B.V. overeenstemming bereikt over een overname. De curator, verzekeraars VGZ en Zilveren Kruis en gemeente Utrecht zien in de Vierstroom bedrijven een geschikte combinatie om de zorg voor cliënten en de werkgelegenheid van de betrokken medewerkers te continueren. Iets waar ook Vierstroom groot belang aan hecht.

Onderlinge samenwerking

Zorgzaam is met ruim 300 cliënten een kleine aanbieder op het gebied van wijkverpleging en huishoudelijke ondersteuning. De organisatie is werkzaam in de gemeente Utrecht en in een aantal omliggende gemeenten. Het werkgebied ligt tegen en deels in het verzorgingsgebied van de betrokken Vierstroom bedrijven. Door de overname kan direct geprofiteerd worden van onderlinge samenwerking en uitwisselbaarheid.

Gesprekken

Beide Vierstroom bedrijven doen hun uiterste best om per 1 juni de zorg aan cliënten van Zorgzaam op professionele wijze voort te zetten en willen de werkrelaties met betrokken medewerkers zoveel mogelijk behouden. Met de medewerkers vinden hierover gesprekken plaats.