Vierstroom Zorg Thuis schrapt een derde van administratieve taken

Vierstroom Zorg Thuis start in samenwerking met zorgverzekeraars een proef om de administratieve lasten binnen de wijkverpleging terug te dringen. Twee wijkteams in Boskoop en Capelle aan den IJssel gaan de komende maanden ‘regelarm’ werken. Dat houdt in dat zij 35% van hun taken schrappen en 35% anders gaan organiseren.

Terugdringen administratieve lasten

Het terugdringen van administratieve lasten in de zorg is een thema dat volop in de belangstelling staat. Ook van de landelijke politiek. De afgelopen maanden zijn (wijk)verpleegkundigen van Vierstroom Zorg Thuis, vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen, gestart met een proef om te kijken hoe zij de administratieve last kunnen terugdringen.

Kwaliteit van zorg

Een zorgprofessional besteedt gemiddeld zo’n 40 procent van de zorgtijd aan administratie. “Dat moet anders”, oordeelden wijkverpleegkundige Annemieke Weulink en haar collega’s van het wijkteam van Vierstroom Zorg Thuis in Boskoop. Annemieke: “We ervaren dat veel taken en regels die vanuit de overheid of anderszins zijn opgelegd niet bijdragen aan de kwaliteit van zorg. We hebben daarom in kaart gebracht welke administratieve handelingen zinvol zijn en welke handelingen naar ons oordeel niet bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van onze cliënten”.

Minder registreren

Susan Veenhoff, directeur van Vierstroom Zorg Thuis vult aan dat samen met de teams vervolgens is bekeken welke concrete maatregelen er nodig waren om daadwerkelijk regelarm te kunnen gaan werken. “We hebben in onze systemen aanpassingen gedaan die procedures vereenvoudigen en onze wijkteams gaan bepaalde taken niet meer of anders uit voeren. Zij registreren bijvoorbeeld niet meer elke minuut zorg die zij verlenen en gaan niet meer standaard allerlei formulieren invullen als daar vanuit de verpleegkundige anamnese geen aanleiding toe is. We zijn erg benieuwd naar het effect van de nieuwe werkwijze en of we met het terugbrengen van administratieve taken tijd besparen waardoor we aan meer cliënten zorg kunnen verlenen. Natuurlijk volgen we ook nauw het effect van de nieuwe werkwijze op de tevredenheid van onze cliënten en de werkbeleving van onze medewerkers. Bij een positief resultaat rollen we deze nieuwe manier van werken naar al onze wijkteams uit”.

Instemming zorgverzekeraars

Vierstroom Zorg Thuis start deze proef voor een periode van vier maanden met instemming van zorgverzekeraars Menzis, VGZ, CZ, Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis. Zij zijn enthousiast en ook andere zorgverzekeraars zijn geïnteresseerd. De komende maanden worden de effecten van de veranderingen gemeten. Ook wordt bekeken of andere systemen die Vierstroom Zorg Thuis gebruikt aangepast kunnen worden, zodat op termijn mogelijk meer werkwijzen te vereenvoudigingen zijn.

Vermeldingen in de pers

Nieuwsbericht Skipr