Oproep aan gemeenten om langer zelfstandig thuis wonen voor senioren te faciliteren

Fundis, Mozaïek Wonen, Woonpartners Midden-Holland, QuaWonen, Kwadraad, Zorgpartners Midden-Holland en het Groene Hart Ziekenhuis roepen de gemeenten in Midden-Holland op om de regierol te nemen om het langer zelfstandig thuis wonen voor kwetsbare senioren te faciliteren. Gemeenten zouden dit als topprioriteit moeten opnemen in het nieuwe collegeprogramma dat na de gemeenteraads- verkiezingen van 21 maart 2018 opgesteld wordt.

Pamflet

Op 12 maart j.l. organiseerden partijen een persconferentie. Margot van der Starre, voorzitter Raad van Bestuur ZorgPartners, Jeroen van den Oever, directievoorzitter Fundis, Rob van den Broeke, directeur-bestuurder QuaWonen, René Mascini, directeur-bestuurder Woonpartners Midden-Holland, Henk Brückmann, adjunct-directeur Mozaïek Wonen, Godfried Bernasconi, voorzitter Raad van Bestuur GHZ en René Verkuylen, bestuurder Raad van Toezicht Kwadraad gaven een toelichting op het door alle partijen opgestelde pamflet. In dit pamflet staat omschreven waarom er aandacht nodig is voor het vraagstuk van langer zelfstandig thuis wonen. Wat is er nodig en met welke randvoorwaarden. Maar ook wat partijen zelf kunnen doen en wat zij van gemeenten in hun werkgebied verwachten.

Sterker front

Woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties besloten de handen ineen te slaan. Dankzij deze samenwerking kunnen ze nu een nog sterker front vormen om een integraal concept te realiseren voor kwetsbare senioren. Vanuit die eensgezindheid is gemeenten in Midden-Holland nu gevraagd actief regie te nemen om langer zelfstandig thuis wonen voor kwetsbare senioren te faciliteren.

Media-aandacht

Bij de persconferentie was een journalist van het AD Groene Hart aanwezig. In het ADGH van dinsdag 13 maart is over de oproep aan gemeenten een artikel verschenen. Ook RTV Bodegraven was aanwezig en publiceerde een artikel op hun website.


vlnr Jeroen van den Oever, Rene Mascini, Rob van den Broeke, Margot van der Starre, Godfried Bernasconi, Henk Brückmann