Coöperatie Thuis&Veilig realiseert ruim 50% dekking acute zorg in eerste bestaansjaar

Coöperatie Thuis&Veilig (CTV) heeft inmiddels in meer dan 50% van het land voor 2018 de acute thuiszorg voor kwetsbare ouderen in nachten en weekeinden kunnen veiligstellen. De nieuwe coöperatie heeft daarvoor meer dan 20 grote thuiszorgorganisaties bereid gevonden. Deze gaan ook voor cliënten van kleinere aanbieders in hun regio deze zorg garanderen.   

Efficiënte en slimme inzet acute zorg

De leden van de nieuwe coöperatie organiseren per regio een efficiënte en slimme inzet van nacht- en weekendzorg voor thuiszorgcliënten die acute ondersteuning nodig hebben. In de afgelopen jaren is deze zorg onder druk komen te staan doordat door marktwerking meerdere aanbieders met elk kleine omzet toch deze nachtzorg moesten garanderen. Daardoor werd de zorg te duur en dreigde deze te verdwijnen.  De coöperatie wijst per gebied een uitvoerder uit haar midden aan die het werk voor alle leden doet. Het is de bedoeling dat de coöperatie deze structuur van regionale uitvoerders ook beschikbaar stelt aan de Hap’s en aanbieders van Geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg zodat er maar een verpleegkundige in een regio hoeft rond te rijden in de nachten en weekeinden. Op termijn zal een landelijk telefoonnummer toegang geven tot de op deze manier georganiseerd zorg.

Cruciaal

Pepijn van den Hoogenband, directeur van de coöperatie is positief over de reacties in het land: “Veel zorgaanbieders begrijpen dat deze voorziening cruciaal is voor hun cliënten, maar dat deze zich tegelijkertijd niet leent voor concurrentie. Dit soort dingen moet je in de regio samen willen doen”.

Afspraken met verzekeraars

De leden van de coöperatie kunnen in 2018 direct gebruik maken van de afspraken die de uitvoerders en de coöperatie met verzekeraars maken. Coöperatie Thuis&Veilig overlegt met verzekeraars om de contractering voor hun leden in de volgende contracteringsronde op een centrale manier in de regio of zo mogelijk zelfs landelijk te organiseren. Overigens is het nog steeds mogelijk voor aanbieders om lid te worden voor het jaar 2018.

Kijk voor meer informatie op de website van Thuis&Veilig.