Betere ketenzorg bij acuut herseninfarct door Rotterdamse samenwerking

In het Erasmus MC is vandaag door verschillende zorgverleners uit de regio Rotterdam en zorgverzekeraar Zilveren Kruis een intentieverklaring getekend. Het betreft een pilot ten behoeve van waardegedreven ketenzorg voor patiënten met een acuut herseninfarct.

Door ondertekening committeren zorgaanbieders Rijndam Revalidatie, Laurens, Aafje, Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (RRR), Lelie zorggroep en het Erasmus MC zich aan een gezamenlijke inspanning om de ketenzorg te verbeteren. Het eerstelijns CVA-Netwerk Rotterdam ondersteunt dit project in de thuissituatie. Zilveren Kruis gaat de zorg integraal inkopen en haalt daarmee de financiële barrières weg om de zorg rondom de patiënt te organiseren. Vergoeding gebeurt op basis van de gemeten kwaliteit. Naast verbetering van de kwaliteit van zorg, worden zo ook onnodige kosten voorkomen. De verwachting is dat het inkoopcontract in 2018 wordt gesloten.

Meer waarde toevoegen voor de patiënt

Afspraken over financiering van ketenzorg voor patiënten met een herseninfarct worden nu gemaakt tussen zorgverzekeraars en individueel betrokken zorginstellingen. Dit systeem heeft als nadeel dat intensieve samenwerking niet gestimuleerd wordt. De komende maanden gaan partijen samen de inkoop van ketenzorg voor herseninfarctpatiënten instelling-overstijgend vormgeven. Hierbij is het uitgangspunt om meer waarde toe te voegen voor de individuele patiënt.

We realiseren ons heel goed dat de toegevoegde waarde voor de patiënt alleen maar groter wordt als we in de regio goed met elkaar samenwerken en echt goed gecoördineerde zorg opleveren. Met de ervaring die we in deze pilot opdoen, gaan we de komende tijd meer ziektebeelden op deze manier organiseren.” aldus Jan Hazelzet, Hoogleraar Kwaliteit en Uitkomsten van de Zorg, Erasmus MC

Samenwerking versterken

Met het tekenen van deze intentieverklaring wordt de samenwerking tussen de Rotterdamse zorginstellingen op het gebied van ketenzorg voor patiënten met een acuut herseninfarct verder versterkt. Zorg wordt integraal geleverd. En wordt binnen de keten daar geleverd waar de beste kwaliteit geboden kan worden, aansluitend op de behoefte van de individuele patiënt. Dit levert naar verwachting uiteindelijk een betere uitkomst van de totale behandeling op voor de patiënt tegen lagere kosten.

Ketenzorg in de regio

Herseninfarct zorg is teamwork. Bij de zorg rondom een patiënt met een herseninfarct zijn veel zorgverleners uit verschillende organisaties betrokken in verschillende fases. De onderlinge afstemming van de zorg die wordt geleverd in deze verschillende fases wordt ketenzorg genoemd. De coördinatie van de ketenzorg voor patiënten met een herseninfarct is in de regio Rotterdam in handen van de Rotterdamse Stroke Service (RSS).

Waardegedrevenzorg-team Herseninfarct Erasmus MC

De uitkomsten van zorgprocessen worden steeds meer het uitgangspunt voor kwaliteitsmeting en -verbetering. Uitkomsten worden bezien vanuit de ogen van de patiënt; alles is erop gericht om de patiënt een behandeling te geven die maximaal en duurzaam resultaat oplevert tegen de laagste kosten. Het ziektebeeld acuut herseninfarct is één van de eerste ziektebeelden in het Erasmus MC die volgens dit principe benaderd is. Inmiddels zijn ruim 25 Waardegedrevenzorg-teams – toegespitst op een ziektebeeld – binnen het Erasmus MC actief. Er is in samenspraak met patiënten een set aan uitkomstmaten gedefinieerd. Deze worden bij iedere patiënt gedurende 2 jaar na het herseninfarct gemeten, evenals de kosten die in die tijd gemaakt worden. Alle Waardegedrevenzorg-teams van het Erasmus MC werken volgens het principe Samen de regie. Hierbij zijn de geboden zorg, emotionele ondersteuning en faciliteiten afgestemd op de waarden, behoeften en voorkeuren van de patiënt en zijn naasten.