Bestuurlijke fusie Fundis en RRR een feit

De bestuurlijke fusie tussen Stichting Fundis en Centrum voor Reuma en Revalidatie in Rotterdam (RRR) is sinds 1 augustus een feit. De bestuurlijke fusie houdt in dat Fundis het bestuur en het toezicht van RRR over heeft genomen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) hebben eerder toestemming verleend voor de bestuurlijke fusie. Ook de ondernemingsraden van beide organisaties en de cliëntenraad van RRR zijn akkoord.

CVA-revalidatieketen

De bestuurlijke fusie maakt de weg vrij voor Fundis en RRR om samen met ketenpartners van de bestaande CVA-revalidatieketen te werken aan verdere optimalisering van deze keten in Rotterdam en omstreken. Het verkorten van de opnameduur in het ziekenhuis en in de nieuwe revalidatiekliniek is een van de doelen. Daarnaast kunnen revalidanten poliklinisch revalideren en/of in de thuissituatie.  

Uitbreiding

Op de locatie van RRR in Hillegersberg wordt het aantal plaatsen voor geriatrische en medisch specialistische revalidatie met de focus op neurologische problematiek uitgebreid. Zo ontstaat een groter (poli)klinisch behandelcentrum. Daarnaast wordt een aantal plaatsen eerstelijnsverblijf in de vorm van een Zorgpension gecreëerd. Om dit alles te bereiken wordt het gebouw van RRR gefaseerd gerenoveerd, gedeeltelijk gesloopt en wordt op termijn nieuwbouw gerealiseerd. Het huidig aantal plaatsen voor langdurige zorg blijft gehandhaafd.

Lees ook het eerder verschenen nieuwsbericht.