Voorziening ORT drukt resultaten Fundis

Fundis realiseerde in 2016 een beperkt negatief resultaat van €300.000. De voorziening Onregelmatigheidstoeslag (ORT) die Fundis in 2016 heeft moeten nemen is hier debet aan. Zonder het meenemen van deze voorziening eindigt Stichting Fundis op een positief resultaat van 1,9 miljoen euro.  

Voorzieningen

Het met terugwerkende kracht uitbetalen van onregelmatigheidstoeslagen aan zorgmedewerkers over de jaren 2012 tot en met 2016 drukt het jaarresultaat. Deze voorziening heeft Fundis zo’n € 2,2 miljoen gekost. Daarnaast was sprake van impairment op vastgoed. De naweeën van het doorvoeren van Scheiden van wonen en zorg met als gevolg leegstand in twee locaties van WelThuis leidde tot een afboeking van €700.000.

Anticiperen

Het beperkte negatieve jaarresultaat neemt niet weg dat Fundis  blij is dat zij tijdig geanticipeerd heeft op alle transities in de zorg. Zo is in 2016 een reorganisatie doorgevoerd bij dochterbedrijf WelThuis en zien we de effecten daar nu van terug. Daarnaast heeft Vierstroom Zorg Thuis, een van de bedrijven uit de Fundis groep, zich het afgelopen jaar sterk gemaakt voor doelmatiger werken.

Acute zorg

De landelijk voelbare druk op de acute zorg heeft Fundis doen besluiten om de eerstelijnscapaciteit (Zorgpension) fors uit te breiden. Zorgpension biedt gasten tijdelijk een compleet verzorgd en gastvrij verblijf na een ziekte, ziekenhuisopname of om tot rust te komen als het thuis even niet meer gaat. Onder begeleiding werken gasten aan het terugkrijgen van hun zelfstandigheid en aan een terugkeer naar huis. Deze oplossing is een stuk efficiënter omdat zorgpensionbedden drie tot vier keer goedkoper zijn dan ziekenhuisbedden. Daarbij zijn zorgpensions veel beter toegerust om ouderen op een goede manier naar hun thuissituatie te begeleiden,” aldus Jeroen van den Oever, directievoorzitter van Fundis. Inmiddels heeft Fundis in Zoetermeer, Woerden en Capelle aan den IJssel een Zorgpension. De totale capaciteit bedraagt een kleine 50 bedden en voorziet in een grote behoefte.

Thuis&Veilig

Een ander initiatief dat betrekking heeft op acute zorg is Coöperatie Thuis&Veilig. Fundis is mede-oprichter van deze coöperatie.  Dit initiatief moet leiden tot een landelijke dekking van bereikbaarheid en beschikbaarheid van verpleegkundige inzet bij acute zorgvragen van burgers in de avond, nacht en weekenden. Naast het vertrouwde telefoonnummer voor bestaande cliënten komt er gaandeweg ook een landelijk nummer zodat iedere acute zorgvraag goed kan worden doorgeleid. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft afgelopen week haar informele goedkeuring gegeven aan dit initiatief. Het beter organiseren van deze acute zorg vermindert de druk op de (duurdere) spoedeisende hulp en huisartsenposten. Voor verzekeraars en zorgaanbieders wordt spoedzorg zo doelmatiger georganiseerd dan wanneer ieder aanbieder deze dure zorg zelf regelt.

Blik op de toekomst

De vooruitzichten voor 2017 blijven uitdagend. Een blik op de toekomst leert dat onzekerheid voorlopig de boventoon blijft voeren. Neem het doorvoeren van het door het ministerie van VWS ontwikkelde kwaliteitskader. Zowel inhoudelijk als financieel acteert Fundis dochter WelThuis  hier op. Vraag blijft echter hoe de implementatiekosten betaald moeten worden. Een vraagstuk waar niet alleen WelThuis mee worstelt, maar wat branchebreed een issue is. Voor 2017 verwacht Fundis in financieel opzicht een positief resultaat.