Coöperatie Thuis&Veilig krijgt informele goedkeuring ACM

Autoriteit Consument&Markt (ACM) heeft haar informele zienswijze ten aanzien van de nieuwe Coöperatieve vereniging Thuis&Veilig bekendgemaakt. Deze informele zienswijze is een voorlopig oordeel van de ACM of de voorgenomen plannen van Thuis&Veilig al dan niet in strijd zijn met de Mededingingswet. De ACM concludeert dat de voordelen van deze samenwerking groter zijn dan de mogelijke risico’s voor de concurrentie. Volgens de ACM is Thuis&Veilig een goed voorbeeld van samenwerking in de zorg.

Uitgangspunten

Coöperatie Thuis&Veilig is een initiatief dat 5 thuiszorgaanbieders waaronder Fundis begin 2017 hebben genomen. Uitgangspunten zijn regionale inbedding, samenwerking met verzekeraars en in de lokale keten (bv. huisartsenposten), financierbaarheid en adequate inzet van schaarse zorgcapaciteit. Elke thuiszorgaanbieder kan lid worden van de coöperatie. De coöperatie selecteert vervolgens per regio een aanbieder op basis van kwaliteit en prijsweging. Deze verzorgt de acute zorg voor alle aangesloten leden in het desbetreffende gebied. Met de verzekeraars verkent de coöperatie afspraken over aanpak en financiering van deze zorg. Het beter organiseren van deze acute zorg vermindert bovendien de druk op de (duurdere) spoedeisende hulp en huisartsenposten. Voor verzekeraars en zorgaanbieders wordt spoedzorg zo doelmatiger georganiseerd dan wanneer ieder aanbieder deze dure zorg zelf regelt.

Lees ook het eerder verschenen nieuwsbericht over Coöperatie Thuis&Veilig.