Fundis mede-oprichter Coöperatie Thuis&Veilig

Thuiszorgaanbieders hebben zich verenigd in de nieuwe Coöperatieve vereniging Thuis&Veilig. Dit initiatief moet leiden tot een landelijke dekking van bereikbaarheid en beschikbaarheid van verpleegkundige inzet bij acute zorgvragen van burgers in de avond, nacht en weekenden. Naast het vertrouwde telefoonnummer voor bestaande cliënten komt er gaandeweg ook een landelijk nummer zodat iedere acute zorgvraag goed kan worden doorgeleid.

Regionale inbedding

De coöperatie is een initiatief dat Fundis en 4 andere thuiszorgaanbieders – Zuidzorg, Espria, Florence en Sensire – begin 2017 hebben genomen. Regionale inbedding, samenwerking met verzekeraars en in de lokale keten met bijvoorbeeld huisartsenposten, financierbaarheid en adequate inzet van schaarse zorgcapaciteit vormen het uitgangspunt. Elke thuiszorgaanbieder kan lid worden van de Coöperatie. De coöperatie selecteert vervolgens per regio een aanbieder op basis van kwaliteit en prijsweging. Deze verzorgt de acute zorg voor alle aangesloten leden in het desbetreffende gebied. Met de verzekeraars verkent de coöperatie afspraken over aanpak en financiering van deze zorg. Het beter organiseren van deze acute zorg vermindert bovendien de druk op de (duurdere) spoedeisende hulp en huisartsenposten. Voor verzekeraars en zorgaanbieders wordt spoedzorg zo doelmatiger georganiseerd dan wanneer ieder aanbieder deze dure zorg zelf regelt.

Bundelen

Door bestaande voorzieningen van thuiszorgaanbieders voor deze onplanbare zorg slim te bundelen is continuïteit van zorg en ondersteuning bij acute verpleegkundige zorgvragen in de avond, nacht en weekenden voor burgers beter geregeld. In de praktijk betekent het dat bestaande cliënten het voor hen bekende telefoonnummer kunnen bellen bij een acute zorgvraag. Nieuwe acute zorgvragers kunnen op termijn via één landelijk nummer naar de juiste plek worden geleid. Vervolgens wordt een gepaste oplossing geboden voor het acute vraagstuk. Ook al is er geen zorgindicatie.

Handen ineen

Het initiatief is opvallend omdat de thuiszorg in Nederland over het algemeen een sterk competitief karakter heeft. Partijen slaan de handen nu ineen omdat thuiszorgaanbieders in Nederland moeite hebben om de dure avond, nacht- en weekendzorg vol te houden nu de bekostiging  van thuiszorg een steeds grotere uitdaging wordt. Acute zorg kan alleen overeind blijven als er wordt samengewerkt en versnippering wordt tegengegaan. Het initiatief is inmiddels voorgelegd aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Er wordt op zeer korte termijn een reactie verwacht. De verdere operationalisering vindt de komende maanden en gedurende 2018 plaats.

Lees ook het artikel op Zorgvisie.