Fundis en Wonen bij September tekenen samenwerkingsovereenkomst

Fundis en Wonen bij September, aanbieder van kleinschalige woonhuizen voor mensen met geheugenproblemen, hebben dinsdag 21 maart jl. een samenwerkingsovereenkomst getekend. Fundis en Wonen bij September hebben de ambitie om de komende jaren gezamenlijk 5 September huizen in het werkgebied van Fundis te realiseren.

Behoefte

De afname van het aantal verzorgingshuizen en de groeiende groep mensen met dementie leidt momenteel landelijk tot een toenemende vraag naar nieuwe woonzorgconcepten naast de bestaande concepten. Fundis en September constateren dat ook in het werkgebied van Fundis ruimte is voor en behoefte is aan een woonzorgconcept voor mensen met dementie met een zogenaamd middeninkomen. Het wonen bij September is mogelijk vanaf AOW niveau.

Exploitatie

Fundis en September hebben ieder op hun eigen wijze veel ervaring in de zorgverlening aan mensen met dementie. Bij de realisatie van de nieuwe September huizen wordt gebruik gemaakt van ieders netwerk. De exploitatie van de huizen vindt plaats volgens het concept van September. Fundis en September gaan de komende tijd op zoek naar geschikte locaties in het werkgebied

Keuzemogelijkheid

De realisatie van de September huizen maakt dat in het werkgebied van Fundis meerdere woonvormen voor mensen met dementie beschikbaar zijn/komen:

Mensen met dementie en hun naasten krijgen op deze manier meerdere keuzemogelijkheden.

Over Wonen bij September

September heeft als missie om kleinschalige woonhuizen aan te bieden voor ouderen met geheugenproblemen waar liefde, aandacht en betrokkenheid centraal staan. Particuliere zorg toegankelijk voor een bredere groep personen dan alleen vermogende personen. September is opgericht in juni 2014 en heeft landelijk inmiddels 7 huizen.