Geslaagde Netwerkbijeenkomst Fundis

Jaarlijks organiseert Fundis in januari een netwerkbijeenkomst voor haar relaties. Dit jaar stond het thema geluk centraal, en dan met name wanneer we oud en kwetsbaar zijn. Wat zorgt er eigenlijk voor dat bijvoorbeeld iemand met dementie zich nog een beetje gelukkig kan voelen?

Op naar geluk
Ap Dijksterhuis, hoogleraar Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, liet zijn licht schijnen op geluk in relatie tot de ouderenzorg. Hoe kunnen we mensen gelukkiger krijgen? Heeft de term geluk niet te veel suiker? Dijksterhuis gaf de toehoorders aan dat geluk of geluksgevoel voor 40% genetisch bepaald wordt. Zo’n 10% hangt samen met de omstandigheden waarin iemand verkeert. De overige 50% van het ervaren geluk wordt bepaald door de keuzes die iemand maakt. Naarmate we ouder worden verschuift deze verhouding en worden de omstandigheden belangrijker. Dijksterhuis gaf verder aan dat voor het ervaren van geluk een aantal zaken van invloed is.  Zo leiden veranderingen in omstandigheden tot kleine veranderingen in geluk. En anderen gelukkig maken, geeft een geluksgevoel. Tot slot gaf Dijksterhuis mee dat waargenomen autonomie enorm belangrijk is voor het geluk dat iemand ervaart.
 
Gelukkig thuis
Fundis bestuurder Jeroen van den Oever vertelde de aanwezigen hoe de bedrijven van Fundis onconventioneel handen en voeten geven aan het thema geluk.  Een mooi praktijkvoorbeeld is het project Verzorgd Thuis. Ouderen die met zorg en ondersteuning thuis wonen krijgen voortaan hulp van één vaste medewerker. Zij krijgen huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging, denk aan hulp bij wassen en aankleden, steunkousen aan/uit en de maaltijden. Peggy van der Koelen van Vierstroom Hulp Thuis vertelde hoe in overleg met de cliënt of diens mantelzorger praktisch vorm wordt gegeven aan het motto ‘doen wat nodig is’ in plaats van ‘doen wat mag’. Met als resultaat een hogere mate van ervaren geluk.  Meer weten over Verzorgd Thuis? Bekijk het filmpje op de site van Vierstroom.
 
Discussie
De bijeenkomst eindigde met een interactieve discussie aan de hand van een aantal stellingen over geluk.