Vierstroom Hulp Thuis tekent contract met gemeente Den Haag

Vierstroom Hulp Thuis heeft een contract getekend met de gemeente Den Haag voor het leveren van hulp bij het huishouden. Vanaf 1 januari 2017 kunnen mensen die vanwege gezondheidsredenen of wegens tijdgebrek (tijdelijk) behoefte hebben aan hulp in huis bij Vierstroom terecht.

Klik

Vierstroom Hulp Thuis biedt huishoudelijke hulp in de breedste zin van het woord.  Professionele medewerkers bieden ondersteuning bij het schoonmaken, koken en het doen van boodschappen. Maar ook ondersteuning bij de maaltijden, begeleiding of het bieden van gezelschap behoort tot de mogelijkheden. Vierstroom hecht veel waarde aan de ‘klik’ tussen medewerker en cliënt. De wensen van de cliënt vormen dan ook het uitgangspunt bij de match. Vierstroom Hulp Thuis levert hulp en ondersteuning op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), via een indicatie of op particuliere basis.