Bestuurders Aafje en Fundis in debat met Hugo Borst

Vrijdag 9 december hebben bestuurders Jeroen van den Oever van Fundis en Guy Buck van Aafje deelgenomen aan een debat met Hugo Borst en Carin Gaemers over de ouderenzorg. Het debat was onderdeel van de jaarlijkse Debatnacht in Rotterdam waar door, voor en met Rotterdammers over verschillende actuele onderwerpen gediscussieerd wordt. 

 

Stevige discussie

Het in november 2016 door Borst en Gaemers gepubliceerde Manifest  Scherp op ouderenzorg en de kritische reactie van Jeroen van den Oever op het Manifest vormde de insteek voor het debat. Het opgestelde Manifest bevat 10 punten die de ouderenzorg in verpleeghuizen moet verbeteren. Inhoudelijk sympathiek, maar praktisch gezien niet op alle punten realistisch constateerde Van den Oever onlangs in een artikel dat in diverse landelijke kranten en online verscheen. Onder leiding van Mirjam de Winter werd een stevige discussie gevoerd over personele bezetting, het belang van het geven van aandacht en liefde aan bewoners en het hanteren van regelgeving .


Zorgparagraaf

Guy Buck riep de schrijvers van het Manifest op om ook beweging te krijgen in de huidige systeemwereld. Zorgorganisaties hebben te maken met tal van wetten en regels die niet altijd bevorderend werken in het vinden van een balans tussen zorg en aandacht geven aan bewoners. Borst en Gaemers hopen dat het Manifest ingebed wordt in de Leidraad  en dat er een goede zorgparagraaf komt in het nieuwe regeerakkoord. Iets dat ook Van den Oever en Buck onderschrijven.

Het debat over de ouderenzorg werd bijgewoond door een aantal portefeuillehouders zorg van de gemeente Rotterdam. Verder bestond het publiek uit mantelzorgers, zorgprofessionals en belangstellenden.