Zorgpension locatie Woerden opent haar deuren

Op woensdag 12 oktober is Zorgpension locatie Woerden open gegaan voor gasten. In eerste instantie met vijf kamers op de tweede etage van het Hofpoort ziekenhuis in Woerden.

img_3647Behoefte
Zorgpension locatie Woerden is een samenwerking tussen Fundis en Antonius Ziekenhuis locatie Hofpoort. In 2015 werd in Zoetermeer het eerste Zorgpension geopend. Gebleken is dat het in een behoefte voorziet van huisartsen en gasten. En met een cliënttevredenheid van 8.7 zijn gasten zeer tevreden. In Woerden opent nu het tweede Zorgpension haar deuren. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de zorg voor kwetsbare groepen in de regio. Het is een pilot die tot het einde van dit jaar loopt.

Wat is een Zorgpension?
Het Zorgpension biedt een compleet verzorgd verblijf waar gasten zich kunnen concentreren op hun herstel na een ziekte, na een operatie of om tot rust te komen. De begeleiding richt zich op herstel en het herwinnen van de zelfstandigheid ter voorbereiding op de terugkeer naar huis. Het Zorgpension werkt daarbij nauw samen met de huisarts van iedere gast en andere betrokken zorgverleners.

img_3666Wanneer?
Professionele medewerkers bieden gasten van het zorgpension tijdelijk – maximaal 6 weken – zorg en ondersteuning. Gasten kunnen zichzelf of via hun mantelzorger aanmelden voor verblijf in het Zorgpension. Een andere mogelijkheid is dat de huisarts een patiënt – in samenspraak – verwijst. Bijvoorbeeld omdat deze thuis even niet meer zelfstandig kan wonen. Patiënten die al in ons ziekenhuis zijn, worden verwezen via Bureau Zorgbemiddeling.

Hoe gaat het in z’n werk?
De dagelijkse zorg in het Zorgpension wordt in nauwe samenspraak met de gast, diens huisarts en de medewerkers vormgegeven. Tijdens het verblijf in het Zorgpension blijft de eigen huisarts van iedere gast medisch verantwoordelijk. Deze kan dus ook op bezoek komen in het Zorgpension. Wanneer gasten in  een andere gemeente dan de locatie van het Zorgpension wonen, wordt de huisartsenzorg in overleg met de gast op een andere manier georganiseerd. De eigen huisarts wordt altijd op de hoogte gehouden van de  gezondheidssituatie van diens patiënt.

Vergoeding
Gasten kunnen gebruik maken van het Zorgpension met of zonder indicatie. Verblijf in het Zorgpension wordt in veel gevallen vergoed door de zorgverzekeraar. Verblijf op basis van betaling door de gast zelf is echter ook een mogelijkheid.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op www.zorgpension.org